Women for Election
Cé hiad agus cad a dhéanann siad?

An fís atá ag WFE ná Éire ina bhfuil cothromaíocht sa pholaitíocht idir mhná agus fir.

Ní thacaíonn WFE le haon pháirtí polaitiúil ar leith. An aidhm atá againn ná mná a spreagadh agus a ghríosadh chun dul chun cinn sa pholaitíocht. Ní ar shon brabúis atáimid ann.

Aidhmeanna:

An príomh aidhm atá againn anseo ag WFE ná mná a spreagadh, a ullmhú agus a chur ar an eolas faoi conas páirt a ghlacadh sa chóras polaitiúil in Éirinn.

Na figiúirí go dtí seo:

Faoi láthair is mná iad 27 dár dTeachtaí Dála. Is ionann sin agus 16% den Dáil. Seo é an céadatán is airde riamh de mhná i nDáil Éireann.

I dtoghchán 2011 toghadh 25 bean as 166 Teachta Dála. D’ardaigh an figiúr sin go dtí 27 de bharr toghcháin áitiúla i 2014. Is ionann sin agus 85% fir agus 15% mná. Is méadú é de 5% le 35 bliain anuas. Ní leor é.

Ó bunaíodh Dáil Éireann níor toghadh ach 95 bean ina dTeachtaí Dála. Ní raibh ach 15 acu riamh ina n-airí.

Idir 1977 agus 1992 d’ardaigh an céadatán de mhná a bhí ina dTeachtaí Dála ocht fán gcéad ó 4.1% go dtí 12%. Ach ó shin tháinig deireadh leis an dul chun cinn seo. Níor toghadh ach cúigear bean sa bhreis i 2011 ná i 1992.

Ag an leibhéal áitiúil is é an scéal céanna é le mná ag 16% dóibh siúd atá tofa. Níl anseo ach méadú de 1% le deich mbliana anuas, cé gurb iad mná aon trian de bhaill na bpríomh páirtithe polaitiúla. Ag an luas seo ní fheicfimid cothromaíocht pholaitiúil go dtí an bhliain 2250.

Go hIdirnáisiúnta, níl ag eirí go maith linn ach an oiread. Táimid san 83ú háit as 190 tír ar liosta an Inter Parliamentary Union agus sa 20ú áit as 27 i measc tíortha an Aontas Eorpaigh do mhná ina bpolaiteoirí.

Tá ag teip ar Éire buntáiste a bhaint as ceann de na h-achmhainní is fearr atá aici…… a mná. Is ionann mná agus 52% den daonra. Níl ach 16% dóibh ina mbaill tofa.Fágtar a scileanna agus a dtaithí taobh amuigh den doras nuair atá todhchaí na tíre á phlé.

An bhfuil sé seo ceart nó cóir nuair a aithnítear go forleathan go mbíonn toradh níos fearr agus níos daonlathaí ann don sochaí iomlán má bhíonn cothromaíocht ann idir mhná agus fir.

Cad a dhéanaimid ag Women for Election? Cuirimid cúrsaí ar fáil do mhná atá ag iarraidh iad féin a chur chun cinn i saol pholaitiúil na tíre.

Cad iad na cúrsaí?

Inspire

  • Cúrsa lae atá ann le mná gur suim leo polaitíocht a chur ar an eolas faoi conas feachtas a thosnú, conas deileáil le cursaí cumarsáide agus chun cur lena muinín. Tar éis Inspire a dhéanamh tá mná réidh chun an chéad chéim eile ar a n-aistear pholaitiúil a thógáil. Saineolaithe náisiúnta a chuireann an cúrsa seo i láthair.

Equip

  • Dianchúrsa cónaithe trí lá atá in Equip á chur i láthair ag saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ullmhóidh Equip tú do do fheachtas toghchánaíochta. Cuirfidh sé barr feabhais ort mar iarrthóir.

 Inform

  • Cúrsa leathlae atá anseo dírithe ar ghrúpaí pobail. An aidhm atá leis ná suim a mhúscailt i gcúrsaí polaitíochta i measc mná agus na mná sin a spreagadh chun an chéad chéim a ghlacadh isteach i gcúrsaí polaitíochta.

 

SummerSchoolGroup